"W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny
a trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.
Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury,bzdurstwa bzdurzy
i nad Bzurą w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika."
"Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: - Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się
tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze
chrząszcz BRZMI w trzcinie! (...)"

Oferta firmy Logat 

  • diagnoza mowy
  • gimnastyka buzi i języka
  • usprawnianie aparatu oddechowego
  • budowanie kompetencji komunikacyjnej
  • terapia wad wymowy
  • zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka
  • możliwość przeprowadzenia badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach
  • Wczesna Interwencja Logopedyczna (dzieci w wieku 0 - 3 roku życia )

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzana jest diagnoza i wywiad logopedyczny, które mają na celu ustalenie problemu wymowy dziecka.  Kolejne spotkania mają na celu m.in korektę zaburzonych głosek przy ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.
Wczesna Interwencja Logopedyczna 
Jest to praca z dzieckiem od urodzenia. Profilaktyką objęte są dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaki, oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Diagnoza polega m.in. na: bardzo szczegółowym wywiadzie, który dotyczy przebiegu ciąży i porodu, badanie stanu narządów artykulacyjnych oraz badanie odruchów ustno-twarzowych, które wygasają w określonym czasie rozwoju dziecka. Bardzo ważna jest również ocena słuchu dziecka, oraz sposobu jego oddychania.
Rodzicu jeżeli wystąpi coś, co zaniepokoi Cię w jakimś momencie rozwoju mowy Twojego maluszka, nie bagatelizuj tego! Terapia logopedyczna nie boli ☺ Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju wśród rówieśników i zwiększa szansę na lepsze sukcesy szkolne. Pozwoli szybciej wyrównać opóźnienia i usunąć ewentualne zaburzenia, które mogą pojawić się przy nauce pisania i czytania.

Aby urozmaicić terapię zaburzonych głosek, ćwiczymy również na programach z serii Yound Digital Planet :)