Kształtowanie się mowy dziecka w okresie niemowlęcym
2015-02-27

Proces opanowania języka przez dziecko rozpoczyna się już podczas życia płodowego. W życiu wewnątrzmacicznym dziecko jest wrażliwe na głos matki i rytm ojczystego języka - już w 12 tygodniu ciąży słuch dziecka jest dostatecznie rozwinięty. Zaczyna reagować na rytmiczne właściwości mowy, rozpoznaje melodię i rytm języka co objawia się w postaci zmian uderzeń serca i kopania... (...) Więcej na http://mamajakty.pl/ksztaltowanie-sie-mowy-dziecka-okresie-niemowlecym/